shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0642.561.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 november 2015
Begindatum:2 november 2015
Maatschappelijke Naam:INTELLIGENCE ELECTRICITY
Benaming in het Frans, sinds 2 november 2015
Afkorting: I-ELEC
Benaming in het Frans, sinds 2 november 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Louis Isaaclaan(P.E.) 63 Stratenplan
7850 Enghien
Sinds 2 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 2 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Bastyns ,  Tanguy  Sinds 2 november 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 4 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 september 2017
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 2 november 2015
Handelsonderneming
Sinds 4 november 2015
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 november 2015
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 6 november 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 2 november 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 18 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 november 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug