shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0644.295.378
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2011
Begindatum:16 december 2011
Maatschappelijke Naam:Moerman, Bart
Sinds 16 december 2011
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Bauterstraat 30
9870 Zulte
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Moerman ,  Bart  Sinds 16 december 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 6 juli 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2011
Vrijstelling
Sinds 16 december 2011
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 2 januari 2018
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 december 2011
BTW 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 2 januari 2018
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 16 december 2011
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 6 juli 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug