shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0644.295.378
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2011
Begindatum:16 december 2011
Naam:Moerman, Bart
Sinds 16 december 2011
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Bauterstraat 30
9870 Zulte
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Moerman ,  Bart  Sinds 16 december 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 6 juli 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2011
Vrijstelling
Sinds 16 december 2011
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 2 januari 2018
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 december 2011
BTW 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 2 januari 2018
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 16 december 2011
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 6 juli 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug