shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0645.721.575
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2016
Begindatum:1 januari 2016
Naam:Bytrap, Kenny
Sinds 1 januari 2016
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Oude Reetsebaan 65
2850 Boom
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bytrap ,  Kenny  Sinds 1 januari 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug