shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0662.568.101
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 juli 2019
Begindatum:1 oktober 2016
Naam:Swerts, Dominique
Sinds 1 oktober 2016
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Leopold III-straat 53
3724 Kortessem
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Swerts ,  Dominique  Sinds 1 oktober 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bijloos ,  Sophie  Sinds 29 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gerkens ,  André  Sinds 29 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 oktober 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug