shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0668.580.814
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2017
Begindatum:1 januari 2017
Naam:Sterckx, Sean
Sinds 1 januari 2017
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Spekestraat 33
3980 Tessenderlo
Telefoonnummer:
0494790422 Sinds 1 januari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@powerblast.beSinds 1 januari 2017(1)
Webadres:
www.powerblast.be Sinds 1 januari 2017(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Sterckx ,  Sean  Sinds 1 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug