shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0673.861.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2017
Begindatum:4 april 2017
Maatschappelijke Naam:Waterprotect
Benaming in het Nederlands, sinds 4 april 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Axelsvaardeken 47 Stratenplan
9185 Wachtebeke
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 4 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Verbracke ,  Jean-Pierre  Sinds 4 april 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 16 mei 2018
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 mei 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 mei 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 4 april 2017
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 4 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 100 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug