shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.843.311
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2018
Begindatum:1 september 2018
Maatschappelijke Naam:Mektel, Imad
Sinds 1 september 2018
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Canadalaan 140   bus 31
2030 Antwerpen
Telefoonnummer:
0484/80.76.15 Sinds 1 september 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
familie.mektel@hotmail.comSinds 1 september 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Mektel ,  Imad  Sinds 1 september 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechniek
Sinds 16 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug