shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.478.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 2001
Begindatum:29 juni 2001
Maatschappelijke Naam:Baeskens, Marnick
Sinds 29 juni 2001
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Grijsdauwe(Sme) 5 A
9506 Geraardsbergen
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Baeskens ,  Marnick  Sinds 29 juni 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 29 juni 2001
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 29 juni 2001
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 29 juni 2001
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 29 juni 2001
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 29 juni 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 29 juni 2001
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 29 juni 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2001
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug