shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0734.374.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2001
Begindatum:24 april 2001
Maatschappelijke Naam:De Cort, Dominique
Sinds 24 april 2001
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Cort ,  Dominique  Sinds 24 april 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2004
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 juni 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 28 mei 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 28 mei 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 15 april 2015
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 15 april 2015
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 28 mei 2008
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 15 april 2015
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 15 april 2015
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 15 april 2015
BTW 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 28 mei 2008
BTW 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 28 mei 2008
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug