shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0737.087.063
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 september 2018
Begindatum:9 januari 2009
Maatschappelijke Naam:Van Vaerenbergh, Jean-Paul
Sinds 9 januari 2009
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Grote Leiestraat 54
8570 Anzegem
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Vaerenbergh ,  Jean-Paul  Sinds 9 januari 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van den Bossche ,  Jürgen  Sinds 27 september 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2009
Vrijstelling
Sinds 9 januari 2009
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 januari 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 januari 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 9 januari 2009
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 9 januari 2009
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug