shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0761.262.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1997
Begindatum:1 oktober 1997
Maatschappelijke Naam:Debergh, Frits
Sinds 1 oktober 1997
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Vlaestraat 4A
8610 Kortemark
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Debergh ,  Frits  Sinds 1 oktober 1997
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 juli 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug