shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0782.020.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 1990
Begindatum:31 augustus 1990
Maatschappelijke Naam:Belaen, Kris
Sinds 31 augustus 1990
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Vennestraat 6
9870 Zulte
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Belaen ,  Kris  Sinds 31 augustus 1990
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 14 mei 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2002
 
Elektrotechniek
Sinds 26 maart 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug