shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0788.155.286
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 maart 2002
Begindatum:26 maart 2002
Naam:Behiels, Barry
Sinds 26 maart 2002
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Kruisstraat 182
9111 Sint-Niklaas
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Behiels ,  Barry  Sinds 26 maart 2002
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 26 maart 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  27.120  -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug