shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.075.047
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 2008
Begindatum:27 augustus 2008
Maatschappelijke Naam:Engelen, Nik
Sinds 27 augustus 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Deliestraat 29
2490 Balen
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Engelen ,  Nik  Sinds 27 augustus 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 augustus 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 augustus 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 augustus 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2008
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug