shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.327.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 september 2008
Begindatum:10 september 2008
Maatschappelijke Naam:INTERIEUR LAROCHETTE
Benaming in het Nederlands, sinds 10 september 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Streepstraat 163 Stratenplan
2950 Kapellen
Sinds 7 mei 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 september 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Larochette ,  Guido  Sinds 10 september 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 16 oktober 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 oktober 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 oktober 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 augustus 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 22 augustus 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 26.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 september 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug