shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.544.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2008
Begindatum:1 oktober 2008
Maatschappelijke Naam:Claes, Joeri
Sinds 1 oktober 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Buitenstraat(SGW) 8
9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Claes ,  Joeri  Sinds 1 oktober 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2008
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 19 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 maart 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 19 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 25 juli 2012
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 25 juli 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  95.240  -  Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 1 oktober 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 maart 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug