shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.544.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2008
Begindatum:1 oktober 2008
Naam:Claes, Joeri
Sinds 1 oktober 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Buitenstraat(SGW) 8
9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Claes ,  Joeri  Sinds 1 oktober 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2008
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 19 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 maart 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 19 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 25 juli 2012
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 25 juli 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  95.240  -  Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 1 oktober 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 maart 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug