shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0807.881.227
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2008
Begindatum:20 november 2008
Maatschappelijke Naam:Samco Projects
Benaming in het Nederlands, sinds 20 november 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Schildedreef 14 Stratenplan
2970 Schilde
Sinds 9 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Verhoeft ,  Paul  Sinds 25 november 2008
Zaakvoerder Verhoeft ,  Sam  Sinds 20 november 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 juli 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 december 2008
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug