shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0808.002.971
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2008
Begindatum:26 november 2008
Maatschappelijke Naam:JESSE VAN PUYVELDE
Benaming in het Nederlands, sinds 21 november 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Gentstraat 56 Stratenplan
9140 Temse
Sinds 8 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Puyvelde ,  Jesse  Sinds 21 november 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 12 december 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 december 2008
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug