shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0809.702.649
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2009
Begindatum:10 februari 2009
Naam:ALTEGRO
Naam in het Nederlands, sinds 3 februari 2009
Adres van de zetel: Pannenhoefdreef 174 Stratenplan
2950 Kapellen
Sinds 3 februari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 3 februari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Raemdonck ,  Kristof  Sinds 3 februari 2009
Zaakvoerder Van Raemdonck ,  Peter  Sinds 3 februari 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 maart 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 maart 2009
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 24 maart 2009
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 maart 2009
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug