shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0812.021.939
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 2009
Begindatum:2 juni 2009
Maatschappelijke Naam:SneakersGames
Benaming in het Nederlands, sinds 11 mei 2009
Adres van de maatschappelijke zetel: Bommelstraat 69 Stratenplan
9840 De Pinte
Sinds 11 mei 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 27 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Susnea ,  Octavian  Sinds 11 mei 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juli 2009
BTW 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 1 juli 2009
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2009
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 500 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug