shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0817.693.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2009
Begindatum:11 augustus 2009
Maatschappelijke Naam:SABGRO
Benaming in het Nederlands, sinds 4 augustus 2009
Adres van de maatschappelijke zetel: Z. 5 Mollem 319 Stratenplan
1730 Asse
Sinds 30 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 4 augustus 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Sablon ,  Bruno  Sinds 1 oktober 2010
Zaakvoerder Sablon ,  Philip  Sinds 4 augustus 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 september 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  01.301  -  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 augustus 2010
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 11 augustus 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 20 september 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug