shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0818.213.113
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 2009
Begindatum:20 augustus 2009
Naam:DE JONGE D.
Naam in het Nederlands, sinds 20 augustus 2009
Adres van de zetel: Rooien 70C Stratenplan
9280 Lebbeke
Sinds 20 augustus 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 20 augustus 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Jonge ,  Dominique  Sinds 20 augustus 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 september 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 september 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug