shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0818.404.638
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 augustus 2017
Begindatum:15 juli 2009
Maatschappelijke Naam:Arik, Nazmi
Sinds 15 juli 2009
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Willy Maststraat 100
9032 Gent

Doorgehaald adres sinds 16 maart 2017(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Arik ,  Nazmi  Sinds 15 juli 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bekaert ,  Bert  Sinds 24 augustus 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2009
 
Ruwbouw
Sinds 9 september 2009
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 september 2009
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 september 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 september 2009
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug