shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.488.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 2009
Begindatum:14 december 2009
Naam:GROEN-CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 14 december 2009
Adres van de zetel: Halensebaan 36 Stratenplan  bus A
3461 Bekkevoort
Sinds 1 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 14 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Calders ,  Gerry  Sinds 14 december 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 mei 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  01.191  -  Teelt van bloemen
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  01.301  -  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 1 maart 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  01.210 -  Teelt van druiven
Sinds 4 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug