shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.896.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 2009
Begindatum:31 december 2009
Maatschappelijke Naam:VLOEREN VANDE VELDE
Benaming in het Nederlands, sinds 29 september 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Hostenstraat(Kok) 4 Stratenplan
8670 Koksijde
Sinds 4 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 17 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vande Velde ,  Bart  Sinds 29 september 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2010
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 19 oktober 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 21 september 2016
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug