shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.328.089
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 2010
Begindatum:15 januari 2010
Maatschappelijke Naam:VATRO wegenwerken
Benaming in het Nederlands, sinds 11 januari 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Visitatiestraat 84 Stratenplan  bus B
9040 Gent
Sinds 16 augustus 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 11 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mizrak ,  Yalçin  Sinds 11 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 26 september 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 26 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.250 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug