shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.357.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2010
Begindatum:18 januari 2010
Maatschappelijke Naam:.werk.
Benaming in het Nederlands, sinds 18 januari 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Meiboomstraat 9 Stratenplan
2820 Bonheiden
Sinds 20 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Deneyer ,  Jo  Sinds 18 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 februari 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 17 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 februari 2010
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug