shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.988.580
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2010
Begindatum:8 februari 2010
Maatschappelijke Naam:Dooms, Frederique
Sinds 9 februari 2010
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Begonialaan 8
8531 Harelbeke
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Dooms ,  Frederique  Sinds 8 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2016
 
Ruwbouw
Sinds 8 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 15 februari 2010
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 15 februari 2010
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 februari 2010
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 15 februari 2010
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 februari 2010
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 15 februari 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug