shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0824.188.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2010
Begindatum:1 april 2010
Maatschappelijke Naam:De Temmerman, Hendrik
Sinds 1 april 2010
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Breucq 9
9600 Ronse
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Temmerman ,  Hendrik  Sinds 1 april 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 19 juni 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 augustus 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 april 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 29 april 2015
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 19 juni 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug