shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0824.308.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 maart 2010
Begindatum:25 maart 2010
Maatschappelijke Naam:Scaramouche
Benaming in het Nederlands, sinds 12 maart 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Godshuishammeke 25 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 6 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 8 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ben Abid ,  Jamila  Sinds 12 maart 2012
Bestuurder Djellal ,  Halima  Sinds 6 februari 2018
Bestuurder Mareen ,  David  Sinds 6 februari 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Gök ,  Saban  Sinds 6 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 januari 2018
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 juni 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  94.991 -  Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
Sinds 8 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug