shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0824.959.759
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 2010
Begindatum:1 april 2010
Naam:Poyraz, Ahmet
Sinds 1 april 2010
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Ouden Dendermondse steenweg 163
9300 Aalst
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Poyraz ,  Ahmet  Sinds 1 april 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug