shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0825.800.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)
Sinds 19 april 2017
Begindatum:10 mei 2010
Maatschappelijke Naam:Van Praet, Johny
Sinds 10 mei 2010
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue d'Ollignies(BL) 23
7866 Lessines
Telefoonnummer:
0494/259866 Sinds 14 januari 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Praet ,  Johny  Sinds 10 mei 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2010
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 10 mei 2010
 
Rijwielen
Sinds 10 mei 2010
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 10 mei 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 10 mei 2010
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 10 mei 2010
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 mei 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug