shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0828.682.381
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 augustus 2010
Begindatum:20 augustus 2010
Naam:Vandepitte, Lennart
Sinds 20 augustus 2010
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Balgerhoekstraat 82
8750 Wingene
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vandepitte ,  Lennart  Sinds 20 augustus 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 20 augustus 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 20 augustus 2010
BTW 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 20 augustus 2010
BTW 2008  46.741  -  Groothandel in ijzerwaren
Sinds 20 augustus 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug