shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.743.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2011
Begindatum:7 december 2010
Naam:LIGNE-ANNE
Naam in het Frans, sinds 7 december 2010
Adres van de zetel: Mont de Fosse 32 Stratenplan  bus B
4980 Trois-Ponts
Sinds 7 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 7 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Léonard ,  Jean-Marc  Sinds 4 januari 2013
Zaakvoerder Lignoul ,  Anne  Sinds 7 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 4 februari 2011
BTW 2008  46.120  -  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Sinds 23 januari 2013
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 4 februari 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug