shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0833.374.708
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2011
Begindatum:1 februari 2011
Maatschappelijke Naam:F & J ELECTRO
Benaming in het Nederlands, sinds 1 februari 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Robert Schumanplein 2-4 Stratenplan
1040 Brussel
Extra adresinfo: étage 6
Sinds 1 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 februari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vuanda-Konzi ,  Jose-Kevin  Sinds 1 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 21 september 2018
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 21 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug