shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0835.115.065
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2011
Begindatum:15 maart 2011
Naam:VCB - CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2011
Adres van de zetel: Smissen 4 Stratenplan  bus B000
2890 Puurs-Sint-Amands
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 15 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Verheyen ,  Bart  Sinds 15 maart 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 4 april 2011
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 4 april 2011
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 4 april 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 april 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 april 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug