shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0835.534.541
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2011
Begindatum:15 april 2011
Naam:MarMarra Tegelwerken
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 2011
Afkorting: MarMarra
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 2011
Adres van de zetel: Sint-Rochusstraat (DEN) 16 Stratenplan  bus 1
9200 Dendermonde
Sinds 14 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van Ransbeeck ,  Frank  (0877.118.243)   Sinds 12 maart 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2011
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 december 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 december 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug