shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0835.767.440
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 2011
Begindatum:18 april 2011
Maatschappelijke Naam:CREATUIN
Benaming in het Nederlands, sinds 18 april 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Tramstraat 30 Stratenplan
8020 Oostkamp
Sinds 18 april 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vandenberghe ,  Dirk  Sinds 18 april 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 1 juni 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 november 2014
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 april 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug