shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.742.973
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juli 2011
Begindatum:11 juli 2011
Naam:DEVROME
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 2011
Adres van de zetel: 's Heerwillems 17 Stratenplan
8630 Veurne
Sinds 15 maart 2018
Telefoonnummer:
0479/56.30.41 Sinds 15 maart 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@devrome.beSinds 15 maart 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 2 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Devrome ,  Frederik  Sinds 2 juli 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2011
 
Ruwbouw
Sinds 14 augustus 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 juli 2011
BTW 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 19 september 2012
BTW 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 19 september 2012
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 2 juli 2011
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 2 juli 2011
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 2 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug