shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0839.035.053
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 2011
Begindatum:5 september 2011
Naam:SILVER GENERATION
Naam in het Frans, sinds 5 september 2011
Adres van de zetel: La Corbeillerie(Lieu-dit)(THN) 1 Stratenplan
6530 Thuin
Sinds 28 mei 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Demesmaeker ,  Frédéric  Sinds 5 september 2011
Bestuurder Draux ,  Séverine  Sinds 5 september 2011
Bestuurder Dufour ,  Agnès  Sinds 6 juli 2015
Gedelegeerd bestuurder Demesmaeker ,  Frédéric  Sinds 5 september 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 juni 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 september 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 1 januari 2013
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 13 september 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 24 juni 2013
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 297.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug