shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.294.370
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 2011
Begindatum:14 oktober 2011
Maatschappelijke Naam:BAT YOUJIL
Benaming in het Nederlands, sinds 14 oktober 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Kuregemsestraat 45 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 16 februari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 14 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder ABGAR ,  ABDERRAHIM  Sinds 1 oktober 2014
Zaakvoerder Abgar ,  Ibrahim  Sinds 1 augustus 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug