shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.788.764
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2011
Begindatum:29 november 2011
Naam:Ronny Dillen
Naam in het Nederlands, sinds 29 november 2011
Adres van de zetel: Langstraat 62 Stratenplan
2270 Herenthout
Sinds 29 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 29 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dillen ,  Ronny  Sinds 29 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  84.210  -  Buitenlandse zaken
Sinds 1 februari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 november 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug