shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.825.179
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 2011
Begindatum:1 december 2011
Naam:ELMACON INDUSTRIES
Naam in het Nederlands, sinds 1 december 2011
Adres van de zetel: Onledebeekstraat 19 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 25 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hanoulle ,  Mathijs  Sinds 1 december 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 maart 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 14 maart 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 14 maart 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 januari 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 maart 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 maart 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 maart 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 10 maart 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 4 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 31.200 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug