shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.954.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2012
Begindatum:20 januari 2012
Naam:Jacobs Michaël Renovatiewerken
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 2012
Adres van de zetel: Tisseltstraat 17 Stratenplan
1880 Kapelle-op-den-Bos
Sinds 18 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Jacobs ,  Michaël  Sinds 20 januari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 mei 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug