shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.121.921
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 2012
Begindatum:1 februari 2012
Maatschappelijke Naam:Berckmoes, Tom
Sinds 1 februari 2012
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Schoenstraat 40
2140 Antwerpen
Telefoonnummer:
0499 54 99 54 Sinds 1 februari 2012
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tom@treesandhugs.netSinds 1 februari 2012
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Berckmoes ,  Tom  Sinds 1 februari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 5 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug