shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.901.078
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2012
Begindatum:1 april 2012
Maatschappelijke Naam:Delmaire, Stijn
Sinds 1 april 2012
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Elzenlaan(Munk) 24
9630 Zwalm
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delmaire ,  Stijn  Sinds 1 april 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug