shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0847.872.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 2012
Begindatum:6 augustus 2012
Naam:Verbeke, Bart
Sinds 6 augustus 2012
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Raapstraat 4
9031 Gent
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Verbeke ,  Bart  Sinds 6 augustus 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 augustus 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 augustus 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 augustus 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 6 augustus 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 augustus 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 augustus 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 6 augustus 2012
BTW 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 6 augustus 2012
BTW 2008  26.400  -  Vervaardiging van consumentenelektronica
Sinds 6 augustus 2012
BTW 2008  59.209  -  Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Sinds 6 augustus 2012
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 6 augustus 2012
BTW 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 6 augustus 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug