shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0861.262.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 2003
Begindatum:23 oktober 2003
Naam:KARYO
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2003
Adres van de zetel: Allemanshofstraat(BOR) 29 Stratenplan
2880 Bornem
Sinds 15 oktober 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 oktober 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Yorulmaz ,  Yusuf  Sinds 15 oktober 2003
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer tegelzetter
Sinds 15 oktober 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug