shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0866.606.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 augustus 2004
Begindatum:2 augustus 2004
Maatschappelijke Naam:MISTER GENIUS
Benaming in het Frans, sinds 19 mei 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Georges Henrilaan 519 Stratenplan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 28 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Olbrechts ,  Cedric  Sinds 30 september 2005
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Olbrechts ,  Olivier  (0885.529.529)   Sinds 17 januari 2007
Gedelegeerd bestuurder0885.529.529   Sinds 17 januari 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 augustus 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 augustus 2013
BTW 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 12 augustus 2013
BTW 2008  47.792  -  Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 89.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0565.986.189   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 april 2016
0553.943.244   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 augustus 2018
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug