shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0867.125.560
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2004
Begindatum:1 september 2004
Naam:D-BUSINESS - Derkcx
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2004
Adres van de zetel: Brusselsesteenweg 401 Stratenplan
3020 Herent
Sinds 1 september 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 1 september 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Derckx ,  Pascal  Sinds 1 september 2004
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 12 oktober 2004
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 12 oktober 2004
 
Carrossier-hersteller
Sinds 12 oktober 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 juli 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug